forex trading logo

Statystyki

Harmonogram projektu

 

 

Harmonogram realizacji zadań projektu "Przez sport po zdrowie"

1) Zarządzanie projektem

- promocja projektu - X 2012 r. i IV 2013 r.

- rekrutacja uczestników od 01.10. 2012 r. do 31.10.2012 r.

2) Zajęcia rekreacyjno-sportowe, w tym:

a) gry i zabawy zespołowe

dla uczniów kl. IV-VI i I - III gimnazjum (po 12 uczniów, od listopada 2012 r.

do maja 2013 r., po 8  h w miesiącu),

b) zajęcia z pływania

dla uczniów kl. I-III gimnazjum ( 2 grupy po 12 uczniów, od listopada 2012 r.

do maja 2013 r., po 2 h w miesiącu),

c) terapia ruchem

dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej (dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową, psychomotoryczną oraz z zaburzeniami emocjonalnymi, zajęcia prowadzone m.in. metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - 12 uczniów, od listopada 2012 r. - do maja 2013 r., 4 h w miesiącu),

d) koło  tańca towarzyskiego

dla uczniów kl. I-III gimnazjum (12 uczniów, od listopada 2012 r.  do maja 2013r. , 4 h w miesiącu,

e)  zajęcia wyjazdowe na kręgielnię

dla wszystkich uczestników projektu-  48 uczniów PSP i PG, wycieczka do Torunia w maju 2013 r.

3) Profilaktyka zdrowia, w tym:

a) szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

dla wszystkich uczestników projektu - 2 grupy po 24 uczniów, szkolenie jednorazowe  w listopadzie 2012 r. - po 3 h,

b) zajęcia profilaktyczne z edukacji prozdrowotnej

dla uczniów kl. I-III gimnazjum ( 24 uczniów, od listopada 2012r.  do maja 2013 r.,

4 h w miesiącu).

4) Zawody sportowe

dla wszystkich uczestników projektu- 48 uczniów, maj 2013 r.

 

 

Projekt "Przez sport po zdrowie"

dla uczniów szkoły podstawowej i  gimnazjalistów z Gminy Miasto Radziejów

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PO KL Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Polecamy
Stworzone przez Miejski Zespół Szkół, 2012